Bản lĩnh của bạn chính là khi bạn gặp rủi ro về tài chính hay sức khoẻ thì bạn ko phải nhờ đến người thân lo cho bạn mà bạn ung dung đưa thẻ bảo lãnh của Manulife ra thanh toán cho bạn chứ ko phải là bạn dùng bằng đồng tiền của gia đình lo cho bạn

Bản lĩnh của bạn chính là khi bạn gặp rủi ro về tài chính hay sức khoẻ thì bạn ko phải nhờ đến người thân lo cho bạn mà bạn ung dung đưa thẻ bảo lãnh của Manulife ra thanh toán cho bạn chứ ko phải là bạn dùng bằng đồng tiền của gia đình lo cho bạn, lúc đó bao nhiêu tiền tiết kiệm của bạn & gia đình trong bao nhiêu năm vơi dần rồi còn đâu.
Đóng ngắn v bảo vệ dài suốt cuộc đời, lãi tức suốt cuộc đời đó là sự đầu tư vô cùng thông minh các bạn nhé ‍‍‍❤️
See Translation