Bạn đã từng trải qua cảm giác bán 1 SP trên sân khấu mà sau khi bạn ” phát giá ” thì khách hàng tranh nhau mua hàng chưa

Bạn đã từng trải qua cảm giác bán 1 SP trên sân khấu mà sau khi bạn ” phát giá ” thì khách hàng tranh nhau mua hàng chưa?
Hôm nay Tôi đã đc trải qua cảm giác ấy :”>.
Và nó cũng có công thức ❤️.
Lần đầu tiên bán hàng sân khấu thật sự tuyệt vời .
Cảm ơn thầy Nguyễn Vĩnh Cường
Cảm ơn các ACE support