BẠN CƯỜI

BẠN CƯỜI
SÁNG CẢ VÙNG THAN
Tặng bố con ông Như Tiến – hàng xóm
Bạn tôi làm thợ mỏ
Tiếp nối nghề ông cha
Tay choòng, tay khoan đá
Hết kíp lại vào ca
Đi sâu vào lòng đất
Như chiến sĩ xông pha
Bằng đôi tay khối óc
Tìm than béo, than gầy…
Lò chợ, lò nghiêng này
Cùng chung một làn gió
Mặt đen nhèm, bụi phủ
Còn ánh mắt nhận nhau
Thời gian cứ trôi mau
Than ra như suối chảy
Thắp lên thành lửa cháy
Thành dòng điện đi xa
Hết kíp lại vào ca
Gian nan cùng vất vả
Vẫn cái cười người thợ
Sáng cả một vùng than!.
29/12/2013