500 anh em fb đang thông tin Chương Cục bị phế

500 anh em fb đang thông tin Chương Cục bị phế, đưa về làm Vụ phó vụ Khoa học phối kết hợp với công nghệ thêm chút môi trường của Bộ này. Tạm thời ông Vương Duy Biên thứ trưởng phụ trách luôn Cục NTBD. Không biết đúng không nhỉ? Làm Trưởng thôn Khoai Lang thiệt thòi ghê lắm các bác ạ, chuyện chi cũng biết sau cùng.