3 màu có sẵn đây ạ

3 màu có sẵn đây ạ
Phản hồi đầu tiên của khách.
✅Bạn ấy trước giờ toàn dùng #son #hãng của nước ngoài,chưa bao giờ dùng #son #Việt #Nam.
Và đây là cảm nhận của bạn ấy sau khi dùng #son Linh Hương
Chúng tôi cam kết về độ an toàn và chất lượng của sản phẩm