Mình chỉ cần tiền

Mình chỉ cần tiền,
Cần rất nhiều tiền và đặc biệt là cần phải đầu tư cho sự nghiệp ngày một thêm to lớn.
Thế nên đừng gọi mình là chuyên gia gì cả.
Tất cả mọi việc mình làm đều vì mục tiêu kiếm tiền.
Mình không có mong muốn được ai phong là chuyên gia gì hết. Chẳng vì cái mác chuyên gia mà vác thêm phiền phức thị phi vào người thì chả đáng tí nào cả.
Xin cảm ơn và nhường lại mọi danh hiệu chuyên gia cho anh em khác ngày nay họ đam mê chuyên môn, kỹ thuật hơn mình.
Còn mình,
Nếu có thì cũng chỉ mê khoản biến chuyên môn, kỹ thuật của mình, của người khác thành tiền thôi.
Ai thích học hỏi cách biến mọi thứ thành tiền như thế thì kết bạn với mình đọc chia sẻ mỗi ngày và bật chế độ theo dõi xem trước chứ không thì cứ follow cho vui thôi.
Nên cái mác chuyên gia hoàn toàn không phù hợp, không cần thiết, không quan trọng, thậm chí là vô giá trị với mình.
Cảm ơn các chuyên gia, cứ ai giúp được mình tăng thêm nhiều tiền đổ vào túi là mình bái làm chuyên gia hết.
Còn đừng gọi mình là chuyên gia, sẽ làm tổn hại thanh danh lắm.
Yêu thương ❤️
Think Different.