Hậu quả từ Obama yếu hèn trong lãnh vực ngoại giao và hiệp ước khí hậu Paris đầy tai hại cho Phẩm chất Mỹ và túi tiền của người đóng thuế tại Mỹ dùng vô lối

Hậu quả từ Obama yếu hèn trong lãnh vực ngoại giao và hiệp ước khí hậu Paris đầy tai hại cho Phẩm chất Mỹ và túi tiền của người đóng thuế tại Mỹ dùng vô lối.
Trump tuy cà chớn nhưng Đảng Cộng Hòa hoàn toàn thắng lợi tại thành trì của họ
. người Dân Chủ cần mạnh mẽ hơn trong thế
Hòa bình trên đầu súng
Mỹ không nên yếu hèn nữa
Di sản Obama khi không hiểu về phẩm chất
Cao bồi Mỹ thật tai hại cho những người yếu Dân Chủ?
vhttp://1.i.baomoi.xdn.vn/m150/17/06/21/198/22580982/1_33010.jpg.webpề Cao bồi Mỹ thật tai
See Translation