Cuối cùng thì cũng có 1 bà nghị nói đến Formosa ở thảo luận tổ:

Cuối cùng thì cũng có 1 bà nghị nói đến Formosa ở thảo luận tổ:
” Theo ĐB Phong Lan, sự cố môi trường biển ở miền Trung do Công ty Formosa gây ra đã dẫn tới những thiệt hại lớn chưa từng có nhưng vấn đề này được đề cập “chưa tương xứng” trong báo cáo của Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội.
“Trong xử lý sự cố này, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực tìm nguyên nhân, dự phòng các tình huống tiếp theo. Với tầm mức và những thiệt hại do Formosa gây ra thì sự cố này cần được quan tâm hơn trong báo cáo”, ĐB Phong Lan nói.
ĐB Phong Lan cho hay, đề cập đến vấn đề này, báo cáo của Chính phủ chỉ nói ngắn gọn việc năm 2016 tập trung các biện pháp hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn cho người dân, còn năm 2017 “báo cáo không còn dòng nào nói về vấn đề này”.
“Như vậy là đã giải quyết xong hết, yên tâm hết rồi hay sao? Trong khi chúng ta biết vấn đề này còn lâu dài, còn thiệt hại. Nếu không nhìn đúng tầm mức của nó, không đầu tư, thì trong tương lai có thể còn lặp lại. Tôi đề nghị Chính phủ phải làm rõ vấn đề này”, ĐB Phong Lan nêu quan điểm.”