CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN LÀM ĂN TRONG KỶ NGUYÊN 4

CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN LÀM ĂN TRONG KỶ NGUYÊN 4.0
Nguyễn Ngoan chia sẽ trong buổi giao lưu kiến tập tại nhà máy thép “VẠN THÀNH PHÁT” ở Long An cùng đoàn CEO HCM tham gia kiến tập.
Doanh nhân muốn làm ăn thành công trong kỷ nguyên khoa học 4.0 cần hội đủ 04 điều kiện quan trọng này:
1. Doanh nhân là người có tầm nhìn tốt – xác định mục tiêu đúng ngay từ đầu (thuộc trí tuệ, đầu óc tư duy và phán đoán đúng hướng đi cho doanh nghiệp).
2. Doanh nhân biết ứng dụng công nghệ tạo sự đột phá, lấy tốc độ thắng quy mô (đây thuộc về chiến lược đúng giúp hạn chế nguồn vốn eo hẹp, hay nguồn lực doanh nghiệp hạn chế, kể cả nguồn lực nhân sự).
3. Doanh nhân đi đầu trong sáng tạo hướng đến sự khác biệt từ sản phẩm. dịch vụ hay đến quy trình & hệ thống. Đáp ứng 02 mong cầu qua trọng của khách hàng mục tiêu đó là tiện lợi & phù hợp với hành vi của từng nhóm khách hành (việc này chính là hành động đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng).
4. Doanh nhân là một nghệ sĩ xã hội – thấu hiểu người tiêu dùng & khách hàng đúng (xây dựng mối quan hệ tốt). Họ biết cách cạnh tranh lành mạnh thay thế cho cạnh tranh một mất một còn mang đậm động vật tính, lấy nghệ thuật chỉnh dây đàn theo tinh thần trung đạo, không rơi vào cực đoan để giữ thăng bằng tâm lý trong cuộc sống kinh doanh.
Nguyễn Ngoan – Chủ tịch MANDAMIND
www.mandamind.com
www.facebook.com/ngoanvalue